اهداف و چشم انداز

از جمله عوامل مهم در موفقیت این موسسه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :

  1. بهبود مستمر کیفیت کالای صادراتی و روند بسته بندی آنها و دستیابی به استانداردهای جهانی
  2. حضور مستقیم در بازارهای هدف و بازاریابی گسترده
  3. ایجاد بازارهای جدید و حفظ بازارهای موجود
  4. تنوع اقلام صادراتی و ایجاد ارزش افزوده بالا در صادرات