استخدام

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

فرم استخدام

 • نام و نام خانوادگی *
 • تاریخ تولد*
 • جنسیت*
 • وضعیت تاهل*
 • وضعیت نظام وظیفه*
 • تحصیلات*
 • تلفن ثابت*
 • شماره تلفن همراه*
 • پست الکترونیک*
 • آدرس*
 • آپلود فایل تصویر*
 • آپلود فایل رزومه*
 • کد امنیتی*