بازدید دکتر سورنا ستاری از غرفه ایران گلاب

بازدید جناب آقای دکتر سورنا ستاری معاونت محترم علمی و فناوری رییس جمهور از غرفه ایران گلاب در پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی در کاشان

  • تاریخ درج: 10 تیر 1398
  • تعداد بازدید ۳۵۲